Betrokken partijen

kennisinstituut-duurzaam-verpakken-logo

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) voerde in 2013 de pilot Drankenkartons uit in 37 gemeenten en in twee zogenoemde nascheidingsgebieden. Deze pilot was opgezet om de kosten van verschillende inzamelsystemen en de milieuwinst in kaart te brengen. Daarna heeft het KIDV een aanvullende analyse uitgevoerd op de pilot-resultaten. Hieruit bleek dat  als gescheiden inzameling van drankenkartons landelijk wordt ingevoerd – er sprake is van een toename van het percentage herbruikbaar materiaal, van een afname van de totale kosten en van hogere milieueffecten ten opzichte van de pilot. De resultaten van de pilot en de aanvullende analyse vindt u hier.

Het KIDV ontwikkelt en brengt kennis over duurzaam verpakken bijeen, samen met bedrijven, overheden, de wetenschap, consumenten en natuur-, milieu- en maatschappelijke organisaties. Het KIDV stelt de kennis ter beschikking, zodat alle ketenpartijen daar hun voordeel mee kunnen doen. Daarmee wil het KIDV bijdragen aaneen structurele vermindering van de milieudruk in de product-verpakkingsketen in Nederland en aan het sluiten van de keten in de ontwikkeling naar een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Zie voor meer informatie www.kidv.nl

SUEZ
SUEZ Recycling and Recovery Netherlands, onderdeel van de wereldwijde SUEZ Groep, is specialist in afval- en grondstoffenmanagement en aanjager van de grondstoffenrevolutie.
www.suez.nl

logo-hedra

HEDRA
HEDRA is de afkorting van Hergebruik Kartonnen Drankverpakkingen. HEDRA is de Nederlandse brancheorganisatie die de milieubelangen behartigt van de producenten van kartonnen drankverpakkingen. Dit is het initiatief van de drie leveranciers van drankenkartons in Nederland.
www.hedra.nl

Stichting Hedra heeft ook diverse campagne- en communicatiematerialen beschikbaar waar gemeenten vrij gebruik van kunnen maken. Deze materialen vindt u hier.

lale-beeldmerk-vlak

Ontwerpgroep Lale
Ontwerpgroep Lale ontwikkeld campagnes, huisstijlen en begeleidt communicatie trajecten. Waaronder de PMD-spaar campagne voor Gemeente Alphen aan den Rijn. Mocht u vragen hebben over de PMD campagne of over de verschillende communicatie uitingen, neem gerust contact met Ontwerpgroep Lale, contactpersoon Roanne Woldendorp, 033-462 46 93, of stuur een email-bericht ontwerpgroep@lale.nl
www.lale.nl

logo afval loont

Afval Loont
De missie van Afval loont, de Nederlandse Recycle Bank is “samen sparen we de natuur!”. De mens is onderdeel van de natuur. We kunnen niet zonder de natuur. Toch hollen we die helaas stelselmatig uit. Daarom heeft Afval loont zich ten doel gesteld om vanuit de people, planet, profit gedachte de natuur te sparen. Door het bedenken van innovatieve concepten die ook leuk zijn, probeert Afval loont grote groepen mensen te mobiliseren om mee te helpen de natuur te sparen.
www.afvalloont.nl

Logo Cure

Cure Afvalbeheer
Cure verzorgt in opdracht van de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo de afvalinzameling. Maar Cure doet meer. Naast het inzamelen van verschillende afvalstromen, beheert Cure ook de milieustraten binnen deze gemeenten. Ook het repareren en ruilen van minicontainers hoort hierbij. Op deze site vindt u alle praktische antwoorden over de afvalinzameling in uw gemeente.
www.cure-afvalbeheer.nl

logo limburg net

Limburg.net [link naar pmdtest.] Helaas duiken er nog té vaak verkeerde verpakkingen of voorwerpen op in de pmd inzameling. Dit bemoeilijkt het sorteren en recycleren van het pmd. Correct sorteren is dus de boodschap. Limburg.net maakte een pmd test.
www.limburg.net