De gemeente Ronde Venen spaart vanaf januari 2015 ook PMD. PMD (plastic, drinkkartons en blik) wordt huis aan huis opgehaald. Alle wijzigingen zijn te lezen in de Afvalkalender 2015. De Afvalkalender  wordt, vergezeld van een brief, flyer en twee Plastic Heroes zakken, volgende week in een aparte envelop bezorgd. Drinkkartons (voor bijvoorbeeld melk, yoghurt en sap) en metaal (blikjes, metalen deksels, tubes en schalen) hoeven vanaf januari niet meer bij het restafval, maar kunnen samen met plastic worden weggegooid. Deze nieuwe afvalstroom heet PMD, wat staat voor plastic, metaal en drinkkartons.

Voorlopig wordt deze afvalstroom opgehaald in de bekende Plastic Heroes zakken, maar in de loop van 2015 komen daar speciale PMD-zakken voor. Het gescheiden inzamelen van metaal en drinkkartons draagt bij aan het hergebruik van grondstoffen. Tegelijkertijd spaart dit kosten uit voor de verbranding van restafval.

Gemeente Ronde Venen heeft gebruik gemaakt van diverse communicatie-uitingen van de PMD-spaar campagne. Ontwerpgroep Lale heeft de gemeente Ronde Venen hierbij voorzien van communicatie uitingen.

 

DeRondeVenen