Wilt u als gemeente ook bijdragen aan het milieu?

U kunt als gemeente bij de inzameling van afval nog effectiever materialen scheiden die geschikt zijn voor hergebruik, zoals PMD. Zo blijft er nauwelijks restafval over. Dit bespaart grondstoffen en energie en voorkomt veel milieuvervuiling doordat er minder restafval hoeft worden te verbrand.

Landelijk afvalbeheerplan
De Wet milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten Nederland om periodiek een of meerdere afvalbeheerplannen op te stellen. Nederland streeft in het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) naar een totale scheidingspercentage van 60% procent. Dat betekent dat 60% van het huishoudelijk afval voor 2015 moet worden gerecycled en 65% in 2015. Voor veel gemeenten moet er op het gebied van afvalscheiding veel gebeuren om deze doelstelling te behalen.

> Download hier het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2012 (pdf-bestand)