Mogelijkheden voor gemeenten

In Nederland wordt op dit moment jaarlijks 10 miljoen ton afval verbrand of gestort. De overheid wil deze hoeveelheid in 10 jaar halveren. Het inzamelen van plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels) en drinkpakken (zoals van sappen en zuivel) biedt gemeenten vele mogelijkheden om hieraan bij te dragen:

  1. Door PMD inzameling kan de landelijke afvalscheidingsdoelstelling van 65% in 2015 worden behaald en neemt de hoeveelheid te verbranden restafval af.
  2. Inzamelen van PMD kan vaak binnen het bestaande afvalbeleid van de gemeente en met bestaande middelen en systemen.
  3. Door gerichte communicatie krijgt het onderwerp afvalscheiding in uw gemeente een grote impuls, zowel in de free publicity als in de gemeentelijke communicatie.
  4. Als er meer afval wordt gescheiden, kunt u als gemeente bewoners tegemoetkomen in een verlaging van de afvalstoffenheffing. Hiermee wordt bronscheiding extra gestimuleerd.