Gemeente De Ronde Venen

 
Vanaf 1 januari 2015 worden drinkpakken en blik samen met plastic verpakkingen huis aan huis ingezameld. U kunt dit zogeheten PMD-afval in de daarvoor bestemde plastic zakken stoppen. Een groot deel van het weggegooide afval (restafval) bestaat uit PMD, terwijl dit materiaal hoogwaardige grondstoffen bevat die kunnen worden hergebruikt. PMD gescheiden weggooien is goed voor het milieu, verkleint de hoeveelheid restafval en drukt de kosten voor afvalverwerking. Help mee de afvalberg te verkleinen! Tot slot is een direct voordeel dat uw restafvalcontainer minder snel vol is. De gemeente laat elke twee weken de speciale PMD-zakken met plastic, metaalverpakkingen en drinkpakken huis aan huis ophalen.

rondevenen