Gemeente Venlo

Vanaf maart 2015 het PMD-afval gecombineerd in te zamelen, wordt er fors meer metalen afval en afval van drankenkartons hergebruikt. In totaal gaat het om 1.405 ton per jaar. Wethouder Brauer vindt deze methode een belangrijke stap naar een nog efficiëntere inzameling: “We doen het als gemeente al redelijk goed, maar het kan altijd beter. Als we kunnen bereiken dat er in combinatie met MD-afval ook nog eens meer plastic wordt ingezameld dan voorkomen we daarmee dat er jaarlijks 2.560 ton PMD naar de verbrandingsovens moet worden afgevoerd. Op de huidige hoeveelheid restafval bedraagt dit maar liefst 17%. Een mooie stap op weg naar het ‘omgekeerd’ inzamelen.”